Ангилал:Ном
Тогтвортой хөгжил (хичээлийн гарын авлага)

Бүтээлийн тайлбар

Оюутан суралцагчид бие хүн болж эрдэмжин, сэтгэл санаагаа ариусгаж, байгаль орчноо танин мэдэж, хамгаалах, ариг гамтай ашиглах, амьдралын идэвхтэй үзэл итгэл, мэдлэг, чадвар, дадал зуршилтай болоход энэхүү гарын авлага үр өгөөжтэй байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч