Философийн утгачилсан бүдүүвч

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү гарын авлага нь нийгмийн өвөрмөц зүй тогтлууд, танин мэдэхүйн өөрчлөлт хөгжлийн учир шалтгааныг танин мэдэх, суралцах арга зүйд дөхөм болох зорилготой өргөн барьж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч