Хүн байх ухаан
(4)

Бүтээлийн тайлбар

Бид монголын нийгмийн оюун эрдмийн салбарт өнө холд дүрсагдах бүтээлч үйл ажил өрнүүлж эх орныхоо нэр алдрыг дэлхийн чихнээ хүргэж, эрдмийн сан хөмрөгт нь бүтээлээ илгээж байгаа эрдэм үхаант хүмүүсийнхээ заримын тухай өгүүлэхийг хичээлээ.

Контентын хэсгээс