Достоевский ба хүний асуудал
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үед хүний тухай мэдлэгийг өөртөө агуулсан философи, урлаг, уран зохиол, шашин, сэтгэл зүй зэрэг салбар өөр хоорондоо нийлэгших хандлагатай болоод байгаа бодит байдлыг харгалзан үзэж, философи, уран зохиолын зааг дээр хүний асуудлыг авч үзэх зорилго тавин, хэрэгжүүлэхийг оролдсон энэхүү бүтээлээ уншигч эрхмүүддээ толилуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч