Хүмүүний утга учрын эрэлд
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Уг бүтээл бидэнд амьдралын хамгийн гашуун зовлонг амссан, хүнд хэцүү бэрхшээл бүрийг мэдэрч үзсэн хүний мөн чанар, нөхцөл байдлыг тодорхойлох Виктор Франклийн сэтгэл зүрх рүү хөтлөх болно. Түүний бичсэн энэхүү ном уншигч танаа амьдралын ойлгомжгүй, хар бараан зүйлийг илүү гүн гүнзгий ойлгож, амьдралын хатуу, гашуун зовлон, амьдралын утга учрыг хөглөж, хөтөч болох билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч