Эх түүхийг энгийнээр

Бүтээлийн тайлбар

Монгол нутагт хүн амьдарч эхэлсэн 800 мянган жилийн тэртээгээс өнөөг хүртэлх Монголын түүхийг 222 ойлголтод хураан өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс