Ангилал:Ном
Монгол улсын татварын тогтолцоо

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү бүтээл нь Монгол улсын татварын түүхэн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын орчин, өнөөгийн төсвийн татварын орлогыг бүрдүүлж буй тогтолцоо, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тогтолцоо зэргийг ерөнхийд нь хураангуйлан судалгаагаар баяжуулсан болно. Уг бүтээл нь гадны хөрөнгө оруулагчид болон улс төрийн бодлого боловсруулагчид, энэ чиглэлээр судалгааны ажил эрхэлж буй судлаачид зэрэг сонирхсон хэн бүхний оюуны үйлсэд тус нэмэр болно гэж найдаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч