БНХАУ-ын Шинэ торгоны замын төсөлд монгол улсын оролцох боломж, судалгаа, дүн шинжилгээ
(1)

Бүтээлийн тайлбар

БНХАУ-ын санаачласан “Шинэ торгоны зам” буюу нэг бүс-нэг зам төсөлд Монгол Улс хамрагдсанаар Монгол улсад ямар ач холбогдолтой болох, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, ямар чиглэлээр оролцож буй, хамтын ажиллагаа чиглэлүүдийг хөндөн гаргаж ирэхэд оршино.

Контентын хэсгээс