БНХАУ-ын Шинэ торгоны замын төсөлд монгол улсын оролцох боломж, судалгаа, дүн шинжилгээ
(1)

Бүтээлийн тайлбар

БНХАУ-ын санаачласан “Шинэ торгоны зам” буюу нэг бүс-нэг зам төсөлд Монгол Улс хамрагдсанаар Монгол улсад ямар ач холбогдолтой болох, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, ямар чиглэлээр оролцож буй, хамтын ажиллагаа чиглэлүүдийг хөндөн гаргаж ирэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч