Барилгын үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэл, өртөг тооцоололтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Барилгын үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын зардлын хуваарилалтыг боловсронгуй болгох, бүтээгдэхүүний өртгийг бодитойгоор тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс