Байгууллагын зардлын динамик шинжилгээ, түүнийг удирдлагын шийдвэр гаргалтад ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Дипломын ажилдаа байгууллагын зардлын динамик шинжилгээ, түүнийг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь гэсэн өргөн хүрээтэй судалгаа шинжилгээ хийж гүйцэтгэхийг зорьж байна. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс гарч буй зардал, орлого, ашгийн бүрдэл хэсэг, нь хэрхэн явагдаж байгааг тодорхой харуулах зорилго тавилаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч