Аялал жуулчлалын байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонголтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт сонголтыг онолын болон практик судалгааны түвшинд харьцуулан шинжилснээр аялал жуулчлалын байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонголтыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлон санал зөвлөмж гаргахад ажлын зорилго чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс