Арилжааны банкны зээлийн хүүг бууруулах боломж, арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Банкны салбарын зээлийн хүүгийн өнөөгийн түвшин, зээлийн хүүнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн хамаарлыг тодорхойлж, зээлийн хүүг бууруулах ямар боломж байгааг тогтооход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч