АНУ-ын соёлын дипломат ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Соёлын дипломат ажиллагааны эрх зүйн үндэслэл, Хүйтэн дайны үеийн соёлын дипломат ажиллагаа, Орчин үеийн соёлын дипломат ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлага, АНУ-ын соёлын дипломат ажиллагааны үүсэл хөгжил, ангилал, АНУ-ын соёлын дипломат ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ тус тус зорилтуудыг дэвшүүлж ажилласан болно.

Контентын хэсгээс