Ажилчдын сэтгэл зүйн хэв шинжид суурилан идэвхжүүлэх арга замыг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Таванбогд Фүүдс ХХК-ийн KFC Галлериа салбарын рестораны ажилчдын зан төлөвийг судлан түүнд тохирсон идэвхжүүлэлтийн аргыг замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд