“Таван толгой” төслийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийг судлах хүрээнд дараах зорилтуудыг тодорхойлсон бөгөөд “Таван Толгой” төслийн өнөөгийн байдалд хамгийн ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйл болох нүүрсний дэлхийн зах зээл болон БНХАУ-ын нүүрсний зах зээлийн талаар дэлгэрэнгүй судалж, өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлно. Мөн “Таван Толгой” төслийн өнөөгийн байдлыг дэлгэрэнгүй судалж, түүнд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч