Шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх арга зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын барилгын сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх аргыг тодорхойлох нь энэхүү судалгааны зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч