Хятад хэлний үйл үгийн давтах хэлбэр ба түүний онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Хятад хэлний үйл үгийн давтах хэлбэр ба түүний онцлог

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч