Тогтвортой бичил уурхайн тулгамдаж буй асуудлыг оновчтой шийдэх арга зүйн  зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Уул уурхайн салбарт бичил уурхай эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудалыг тодорхойлох зорилготой.

Энэхүү зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаа.

  • Уул уурхай дахь бичил уурхай эрхлэгчдийн онол арга зүйн асуудлыг судлах
  • Бичил уурхай эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг судлах
  • Уул уурхай дахь бичил уурхай эрхлэгчдийн хууль тогтоомж амьдрал дээр хэрэпжиж байгаа эсэх, зөрчил маргаан, үл ойлголцох байдал нь чухам ямар учир шалтгаанаас үүсэн бий болж байиа вэ, зэрэг хүчин зүйлүүдийг судлах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч