Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны тестыг 16-25 насны монгол оюутан сурагчид дээр адаптацичилах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь Энэтхэгийн Банглорын их сургуулийн эрдэмтэн Мангалын сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны тестийг 16-25 насны Монгол хүн ам дээр адаптацичилах юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч