Сургуулийн орчин дахь Wifi сүлжээг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажил Хүмүүнлэгийн ухааны их еургуулнйн утасгүй интернетийг оюутнуудад хэрхэн өндөр хурдтайгаар хүссэн газраасаа тасалдалгүй хандалт хийх боломжтойг судлах зорилго тавьсан билээ.

Контентын хэсгээс