Сирийн дүрвэгсдийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Уг судалгааны ажлын зорилго нь Сири улсад дүрвэгсэд бий болсон шалтгаан, тэдний өнөөгийн нөхцөл байдал, мөн дүрвэн очсон хөрш орнуудад буй дүрвэгсэдийн аж байдлыг судалж тэдэнд туслах арга замыг олж мэдэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч