П.Меримегийн ''Матео фалкон'' өгүүллэгийн монгол орчуулагад хийсэн ажиглалт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлыг хийснээр орчуулгын онол, үг зүй, өгүүлбэр зүйн талаарх мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн, бататгаж, Т.Төмөрхүлэгийн францаас монгол хэл рүү орчуулах арга, туршлагаас суралцана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч