Онлайн худалдааны систем

Бүтээлийн тайлбар

Онлайн худалдааны сайтын Монгол улс дахь хөгжлийг дэлхийн улс орнуудын хөгжилтэй харьцуулан судалж онолын мэдлэгээ бататган онлайн худалдааны сайт болон android ухаалаг утасны аппликэшн гардан хөгжүүлэх нь энэ ажлын зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч