Монголын хөрөнгийн биржийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны зах зээлийн хөгжпийн үзүүлэлтүүдийг ашиглан өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, тулгамдаж буй асуудлыг тодруулан гаргаж цаашид боловсронгуй болгох арга замыг баклаврын дипломны ажлын түвшинд тодорхойлж гаргаж тавьхад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч