Монголын ахуйн хүрээн дэхь Солонгос соёлын нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хэмжээнд Солонгос олон ангит кино. хоолны газар зэрэг нь хэт их байгаа бөгөөд тодорхой хэмжээний шаардлага хяналт хэрэгтэй байгаа билээ. Мөн залуучууд солонгос улсын соёлд хэт автаж монгол улсынхаа түүх соёл, ес заншлыг мартаж байгаа Монгол соёлоо залуучуудад таниулахын тулд Солонгос кинонд хяналт тавьж оронд нь Монгол үндэсний кино олноор бүтээж гаргах хэрэгтэй байгаа билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч