Монгол-Германы харилцаа, хамтын ажиллагаа ба цаашдын хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Монгол-Германы хамтын ажиллагаа түүхэн үе шат.өнөөгийн байдал ба Монгол улсад Герман улсын шинэлэг технологийг нэвтрүүлэх.судлахад дипломын ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс