Ангилал:Диплом
Монгол улсын хайлуур жоншны үйлдвэрлэлийн эдийн засаг, үр ашгийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго бол Монгол улсын жоншны үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр агшийг нэмэгдүүлж, өөрийн өртгийг бууруулан, жоншны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжыг судалж, жонш экспортлох зорилтот зах зээлээ оновчтой сонгоход оршино..

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч