Монгол улсын агаарын тээврийн салбарын хөгжлийн чиг хандлага түүний эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын агаарын тээврийн салбарын хөгжлийн чиг хандлага түүний эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлахад оршино. Зорилт:

  • Агаарын тээврийн салбарын үүсэл хөгжил
  • Монгол дахь агаарын тээврийн компаниуд
  • Агаарын тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал
  • Агаарын тээвргийг хөгжүүлэх талаарх төрийн бодлого, хэрэгжилт
  • Агаарын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж

Контентын хэсгээс