Монгол улсад Орон зайн мэдээллийн интегралчилсан систем байгуулах арга зүйн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн Монгол Улс нь нүүдэлчин соёл иргэншлийн уламжлалт нийгмийн тогтолцоогоо өөрчлөн бүтээн байгуулалт, хөгжлийн ажил өрнөж байна.Ялангуяа байгалийн баялгийн арвин их нөөцөндөө түшиглэн эдийн засгийн хурдацтай хөгжил, аж үйлдвэржилт, хотжилтын ажил эрчимтэй хөгжиж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч