Монгол телевизүүдийн хөтлөгчийн ур чадварын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Теле сэтгуүл зүй хөтлөгчдөөс маш өндөр ур чадварт, хариуцлага, гоо зүй, ёс зүйтэй байхыг шаарддаг. Энэ шаардлагыг төле эфирийн өндөр соёлтой, мэргэшсэн хөтлөгч хялбархан шийдэж чадна. Гэтэл өнөөдөр зарим телевиз, студийн удирдпагууд энэ асуудалд мэргэжлийн бус хандсаар байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч