Монгол Оросын худалдаа эдийн засгийн харилцаа түүний тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол, Оросын хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааны асуудлыг тухайлан худалдаа эдийн засгийн салбар дээр авч үзсэн ба харилцааны зарчим, чиглэл шинж хандлагыг ерөнхийд нь тодорхойлон гаргах оролдлого хийж, ОХУ-ын Монгол дахь ашиг сонирхол худалдаа, эдийн засгийн харилцаанд тулгамдаж буй асуудпууд юу болох зэргийг судлан гаргаж харуулахыг гол зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч