Далайд гарцгүй газарзүйн байрлал ба эдийн засгийн өсөлт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны зорилго нь далайд гарцгүй улс орнуудын хөгжилд байгалын нөлөө байгаа эсэхийг шинжлэхэд оршино. Далайд гарцгүй орнуудын эдийн засгийн өсөлтийн талаарх судалгаа сүүлийн жилүудэд эрчимтэй хийгдэж байгаа бөгөөд ийнхүү сонирхон судлах болсон шалтгаан нь эдгээр далайд гарцгүй орнуудын эдийн засгийн өсөлтийн түвшин нь жил ирэх тусам буурч байгаа бөгөөд ядуурлын түвшин гүнзгийр ч дэд бүтцийн хөгжилд ахицтай өөрчлөлт гарахгүй байгаад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд