Бизнесийн байгууллагын стратегийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

“ЮНИТЕЛ Группын нөхцөл байдлыг шинжилж, цаашид хэрэгжүүлж болох шинэ стратеги хувилбарыг санал болгохыг зорилоо. Дээрх зорилгыг биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн юм.

  • Стратеги удирдлагын онолын зарим асуудлыг судлах
  • Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн асуудлыг судлах
  • “ЮНИТЕГГ Группын үйл ажиллагааны нөхцөл байдлын судалгаа, шижилгээ
  • “ЮНИТЕЛ” Грулпын стратегийг тодорхойлох нь

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч