Бизнесийн байгууллагад латерал маркетингийг оновчтой хэрэгжүүлэх арга зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

“Ингэн Тагш” компаний ингэний хоормогон бүтээгдэхүүнд латерал маркетингийг оновчтой хэрэгжүүлэх зорилготой. Зорилт:

  1. Ингэний хоормогон бүтээгдэхүүний зах зээлийн судапгаа хийх
  2. Ингэний хоормогний ач, тусыг таниулах
  3. Бүтээгдэхүүнийг илүү боловсронгуй болгох
  4. Бүтээгдэхүүний орц болон сав баглаа боодолд шинэчлэлт хийх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч