Ангилал:Диплом
Баялгийн хараал ба Монгол улсын уул уурхайн менежментийг төгөлдөржүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Дипломын ажилдаа эдийн засгийн гоц үзэгдэл болох Баялгийн хараал Монгол улсын эдийн засагт хэрхэн илэрч байгаа болон цаашид авах арга хэмжээг судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс