Ангилал:Диплом
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах зарим арга

Бүтээлийн тайлбар

Дипломын ажлын зорилго нь Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хэрэгжилтийг дээшлүүлэх зарим арга замыг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын бүртгэлийн тооцооллын онол арга зүйн асуудлуудыг судлах
  • Татварын хууль эрх зүйн орчныг судлах

Контентын хэсгээс