Агуулахын үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулснаар агуулахын үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Эрин интернэшнл ХХК-ий агуулахыг бүрэн автоматжуулснаар агуулахын үр ашгийг нь нэмэгдүүлэх арга замыг оновчлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч