Abacus нислэгийн тийз захиалгын системийг Монголд нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү бакалаврын дипломын ажлаар манай монгол оронд агаарын тээврийн салбарын нэг хэсэг болох билет захиалгын газруудад үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад Abacus-хэмээх билет захиалгын систем нэвтрүүлэхэд нөөц бололцоо байгаа эсэхийг тодруулан гаргаж ирэх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч