Халдлага илрүүлэх систем

Бүтээлийн тайлбар

Өөрийн систем хамгааллын төгсөлтийн ажлын хүрээнд оюутан миний бие Denial of Service attack буюу үйлчилгээг зогсоох халдлагыг зудлах .ажиллах зарчмыг дэлгэрэнгүй судлах бөгөөд ингэснийхээ дараа өөрийн ДОС халдлага хийгч програмыг бичиж ажиллуулж туршиж үзэх бөгөөд түүнийхээ алдааг засаж сайжруулах зорилго тавин ажиллана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч