Фитнессийн хичээллэгчийн бүртгэлийн систем

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажлын үр дүнд сонгож авсан фитнесс клубын захиргаа, санхүүгийн хэлтэс болон менежерүүдэд тус клубд хичээллэж байгаа хүмүүсийн талаарх бүх мэдээлэл, зарагдаж байгаа бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл тус тус дэлгэрэнгүй гарж ирж хянахад, ажиглахад, хэрэглэхэд хялбар, найдвартай, түргэн шуурхай болгохын тулд хамгийн гол зорилго юм.

Контентын хэсгээс