Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд металлын бохирдлын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Улаанбаатар хотын Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргүүдээс авсан шатахуун түгээх станц орчмын хөрсний дээжин дээр хөрсний хүнд металлын бохирдлын түвшинг тодорхойлж бусад дүүргүүдээс авсан хөрсний дээжтэй харьцуулалт хийж хүрээлэн буй орчинд ямар сөрөг үр нөлөө үзүүлж байгааг тогтоохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч