Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээнд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээнд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах

Б.Рэмнэдсэлмаа

Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээнд тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын зорилго нь сургалтын үр дүнг үнэлэх, түүндээ тулгуурлан сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахад оршино. Энэхүү судалгааны ажлын дараа дараагийн оюутан залуусын судалгааны ажлын эх үүсвэр болгох, сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын сургалтаа үнэлэх, сургалтынхаа хөтөлбөрийг сайжруулах боломж арга зүйг нээж өгөх юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# сургалт # үнэлгээ