Сошиал медиа улс төрийн ПИ-АР-ын хэрэгсэл болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Улс төрчид, олны танил хүмүүс ч энэ салбар луу орж өөрийн хийж буй, хийх гэж байгаа бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа, уран бүтээлээ хүмүүст танилцуулж, үзэл бодлоо илэрхийлж идэвхтэй харилцааг өрнүүлж байна. Иймээс би судалгаандаа УИХ-ын гишүүн, улс төрд орохыг эрмэлзэгчийг сонгож тэднийг улс төрийн Пи-Ар үйл ажиллагаандаа сошиал медиаг хэрхэн идэвхтэй ашигладаг нь болохыг үнэлж, дүгнэхийг зорьсон юм

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч