Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь НББ мэргэжлээр төгсөгдийн өрсөлдөх чадварын дээшлүүлэх зарим боломжийг тодорхойлоход оршино. Зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн:

  1. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын онол арга зүйн асуудлыг судлана.
  2. Аж ахуйн нэгж байгууллага дээр ажил горилогсдийн бие хүний онцлогийн судалгааг явуулж, үр дүнг шинжлэх
  3. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх боломжуудыг тодорхойлно.
  4. Дүгнэлт, зөвлөмж гаргах

Контентын хэсгээс