Монголын зах зээлд цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголд хүүхэд, залуучууд чөлөөт цагаа зөв, боловсон өнгөрөөх цоо шинэ үйлчилгээний төрөл болох хананд авиралтын төв байгуулах боломж бололцоог судлан , судалгаа шинжилгээ боловсруулахад энэхүү судалгааны ажпын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч