Монгол улсын парламентын дипломат ажиллагааны талаарх судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Уг судалгааны ажлын хүрээнд даяаршиж хувьсан өөрчлөгдөж байгаа орчин үеийн олон улсын харилцааны чиг хандлага, Монгол Улсын парламентын үүсэл хөгжил, гадаад харилцаа, дипломат ажиллагаа, парламент хоорондын хамтын ажиллагааг судлах зорилго тавьсан болно.

Контентын хэсгээс