Манлайлал дахь хувь хүний зан төлөвийн нөлөөллийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хувь хүний зан байдал нь манлайлалд хэрхэн нөлөөлж байгаа болон харизматик манлайллын түвшин хэр байгааг сонгогдсон салбаруудын жишээн дээр тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч