Замын-Үүдийн ЭЗЧБ-ийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, гарах гарцыг Инчоны ЭЗЧБ-ийн загвар дээр харьцуулан судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, гарах гарцыг Инчоны эдийн засгийн чөлөөт бүсийн загвар дээр харьцуулан судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч