Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт газрын цоохор ирвэсийн экологийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Говь Гурвансайхан Байгалийн Цогцолборт Газрын цоохор ирвэсний (Uncia uncia) тархалт, тоо толгойд түүний идэш тэжээл болон уур амьсгалын байдал хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлохыг зорьлоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч