Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийг тодорхойлох

Бүтээлийн тайлбар

Атар-Өргөө ХК, Талх Чихэр ХК-ийн санхүүгийн чадавхийг тооцоолох, өнөөгийн түвшинг тодорхойлон авч үзэх, дампуурлаас урьдчлан сэргийлэх, санхүүгийн хүндрэлээс гарах арга зам мөн санаатай ба санаандгүй гарах эрсдэл, боломжийг даваи туулах чадавхи зэргийг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч